Software voor de Duivensport

 

Publicaties

In de media zijn de volgende artikelen over Venira Rekenaar verschenen:

NPOrgaan - Digitaal bestaan er geen afstanden

NPOrgaan - Rekenaar, een gratis rekenprogramma voor de verenigingen?

ZLU Periodiek - Ervaringen van een inkorfcentrum met ZLU-Rekenaar


NPOrgaan 10 december 2004 (57e jaargang, nr 50):

 

Digitaal bestaan er geen afstanden
Drs. H.C. Mulders

Twee jonge gasten
"RekenCentrum Berg en Dal" is nog maar een klein rekencentrum. Maar een rekencentrum in opkomst. En dat dankzij de inzet en het enthousiasme van twee fanatieke veertigers die getuigen van ambitie en van een duidelijke- en moderne visie. Rob Hulsegge is daarbij een beetje de multimediaspecialist van de twee en dus ook de computerfanaat. Opgeleid als leraar wiskunde / scheikunde begreep Rob al gauw dat hij iets anders wilde dan een plek voor de klas voor de rest van zijn leven. Via het Instituut voor Leerplanontwikkeling ging Rob zich bezighouden met het daadwerkelijke schrijven, zeg maar ontwikkelen van leerstof. Deze vaardigheden komen hem, zoals verderop zal blijken, uitstekend van pas.
Voor Han Dijkhuis geldt eenzelfde verhaal. Ook hij kan de vaardigheden die hij in diverse leidinggevende posities in het bedrijfsleven ontwikkelde uitstekend gebruiken in het nieuw opgezette rekencentrum. Han is wat je zou kunnen noemen vooral 'de ondernemende geest' van beiden.

Op zoek naar iets beters
Problemen met de software die tot op dat moment gebruikt werd, leidden ertoe dat Han in het geweer kwam. Hij wist dat Rob 'meer kon met computers dan hijzelf' en via een charme-offensief spande hij zijn buurman dan ook al gauw voor het gemeenschappelijke duivenkarretje. Samen gingen ze op zoek naar alternatieven. Niet dat men het ene pak weggooide om het á la minute te verruilen voor een nieuw. Nee, eerst werd er een zorgvuldige analyse gemaakt van wat er mis was in het oude pakket. Daarna werd een 'programma van eisen' opgesteld waaraan nieuwe software zou moeten voldoen. Het moest "alles-in-één" software zijn waarbij je geen andere programma's meer nodig hebt. Een pakket waarmee je ringen kunt koppelen met de elektronische constateersystemen, uitslagen maken op meerdere niveaus en alles wat daar nog tussenin moet gebeuren.
Vervolgens startte de zoektocht en via wat omzwervingen, waarbij onder andere één van de gratis informatiebijeenkomsten van Venira werd bezocht, werd de keuze gemaakt voor het programma "Rekenaar" van Venira. Punt voor punt werden de tekortkomingen uit het oude programma gelegd naast de functionaliteit van "Rekenaar". En gaandeweg de rit werden ze enthousiaster. Een gezamenlijke uitslag maken bleek nu eenvoudiger dan het koken van water terwijl het in de oude software versie een heksentour was. Coördinaten aanpassen? In de oude versie moest je daarvoor een bedelverzoek sturen aan de leverancier, in "Rekenaar" kun je dat zelf aanpassen en het is bovendien een klusje van niks, weet Han.
Rob vertelt dat ook de kosten van het pakket bij hun afwegingen een rol speelde. "Rekenaar" had direct al een voorsprong op de concurrentie. Voor verenigingen is het pakket in het eerste jaar gratis. Een ander belangrijk beoordelingspunt bestond uit betrouwbaarheid en service. In ieder programma zitten fouten, bugs zoals ze zo mooi genoemd worden, ook in "Rekenaar". Als een leverancier beweert dat zijn sofware bugvrij is dan kun je beter meteen doorlopen want dat bestaat niet.
Waar het echter om gaat is de manier waarop een leverancier omgaat met probleemmeldingen. Daarin bleek Venira ijzersterk in te zijn. (Dat blijkt onder andere ook uit de reacties van gebruikers op de website www.venira.nl, noot redactie). Als het nodig was dan stond er al binnen enkele uren een aangepaste versie van Rekenaar op de website. Kijk dáár kun je iets mee als gebruiker, weet Han.

Een duidelijk mission statement
Multinationals huren er dure bureaus voor in die na jarenlang zoeken dan met nieuwe slagzinnen komen waar geen mens iets van snapt.
"Lets make things better" wordt dan ingeruild voor "Sense and simplicity" en er wordt een decennium reclamebudget tegenaan gegooid om ervoor te zorgen dat bij U en mij een bel gaat rinkelen.
Han en Rob zijn daarin wat simpeler. Ze willen 'betaalbaar' en 'begrijpbaar' zijn. Ze willen een duidelijke 'toegevoegde waarde' hebben en 'de snelste van het land' zijn. Zo zijn ze bijvoorbeeld langs geweest bij elke vereniging waarvoor ze op dit moment de uitslag maken. Net als "Venira" dat "Rekenaar" een jaar gratis op proef levert aan elke vereniging hebben ook zij een tijd 'om niet' gewerkt. Nadat iedereen tevreden was en de zaak onderhand de hobbysfeer danig ontstegen is vragen zij enkele centen per uitgerekende duif. Maar ook daarvan wordt weer een deel teruggestort in de prijzenpot. Ze verlangen wel dat alle rekengegevens digitaal aangeleverd worden. Digitaal aanleveren is een must. Op die voorwaarde zijn ze ook in staat om enkele uren na ontvangst van de digitale gegevens een complete, maar ook meestal definitieve uitslag te leveren. En ook dat gaat weer via de e-mail naar de klant toe en verschijnt direct op hun website www.rcbd.nl.
"En dat kan nooit als je alles op papier aangereikt krijgt. De ene puzzel nog groter dan de andere". Rob trekt er een gezicht vol afschuw bij. Dat je dagenlang moet wachten op een uitslag is voor Han een gruwel. "Als duivenliefhebber is er toch niets mooiers dan onmiddellijk te weten hoe je hebt gedraaid in verhouding tot de concurrentie?

Niet iedereen kan met een computer omgaan
Jullie doen onder andere het rekenwerk voor de 7 verenigingen in de CC Berg en Dal i.o. en ook voor de Fond Union Twente, maar zitten daar overal mensen die met een computer kunnen omgaan? Triomfantelijk tovert Han een gedegen uitziend stukje huiswerk tevoorschijn. Tot in detail uitgewerkte handleidingen hoe om te gaan met "Rekenaar", een handleiding voor het bedienen van het constateersysteem van "TauRIS". En ga zo maar door. Rob voelt er zich zichtbaar ongelukkig mee. Hij is heel bescheiden en wordt niet graag op een voetstuk geplaatst. Toch is hij enkele ogenblikken later enthousiast aan het vertellen hoe hij een oude dame uit zijn straat gelukkig gemaakt heeft door haar wegwijs te maken in computerland. Een uitgebreide zelf in elkaar gezette cursus met 'print-screens' in kleur waardoor die mevrouw nu elke dag e-mailt naar haar kleinkinderen in Australië. Veel mensen koesteren ook hun aangeboren hulpeloosheid op dit gebied, weet Rob. Maar een computer is net zo gewoon als een mobiele telefoon. Een mobieltje kun je tegenwoordig ook gebruiken om te fotograferen, je plaats op aarde te bepalen, je agenda bij te houden of te e-mailen. En al die technische bijkomstigheden schrikken mensen vaak af.
Maar als je hem alleen gebruikt om te telefoneren ligt het veel eenvoudiger. Zo is het ook met de computer. Als je de computer alleen gebruikt omwille van je duivenprogramma zul je er minder vertrouwd mee raken in de volle breedte. Maar daarom hoef je er nog geen boog omheen te maken. Velen zijn echter als de dood zo bang voor iets nieuws en houden angstvallig vast aan wat ze al gebruiken met alle nadelen van dien. Dus wisten we dat we de gebruikers goed moesten begeleiden.
"Een handleiding voor de simpele dingen als het werken met een duivenprogramma is zo geschreven en weg ben je".
Dat bleek ook toen P.V. "De Snelle Wieken" uit Markelo Rekenaar in gebruik nam. "De afwikkeling van een wedvlucht nam beduidend minder tijd in beslag dan met het oude pakket. Kleine vergissingen werden niet meer keihard afgestraft, maar soepel opgevangen in de software. En ook dat zorgt ervoor dat mensen hun schroom verliezen om met een computer te werken. Als software 'crashed' omdat je een fout maakt en als je zelfs helemaal opnieuw moet beginnen met de invoer, dan krijgen mensen heel vlug het gevoel dat 'het aan hen ligt'. Dat ze 'dom' zijn en dan zul je hard je best moeten doen om ze opnieuw achter het toetsenbord te krijgen. Gelukkig is "Rekenaar" wat dat betreft een werkelijke verademing, stelt Rob tevreden vast.

Alleen maar uit Twente?
Beperken jullie je uitsluitend tot het oosten van het land? Han begint te lachen: "Bij ons kan iedereen zich aansluiten," roept hij met het nodige idealisme in z'n stem. "Digitaal bestaat er immers geen afstand!" Dit statement komt nu voor de 2e of 3e keer langs en ik kijk er kennelijk wat wazig bij.
"Met Rekenaar hebben we een geweldig flexibel product in huis. Als mensen ons een bestand in het door de NPO vastgestelde UDP formaat sturen, ook al is het met een ander programma gemaakt, dan hebben wij zo de uitslag klaar. Of het nu 1 vereniging is of dat het er 20 zijn, maakt geen verschil." En of die nu in het oosten gevestigd zijn of in Zuid-Limburg, dat maakt evenmin verschil. "Rekenaar is klein begonnen in Brabant maar wint steeds meer terrein. Hele afdelingen zijn al aan het overstappen" weet Han. Dankzij het feit dat "Rekenaar" heel gebruiksvriendelijk is en desondanks het goedkoopste duivenprogramma van Nederland! En officieel toegelaten door de NPO, roep ik erachteraan. Het lijkt een beetje op 'de professionele reclamemakers' in dat reclamespotje van Pearl. Maar het zou goed zijn als er op wat uitgebreidere schaal reclame gemaakt werd. Want concurrentie is een goede zaak in een markt die tot nu toe beheerst werd door een enkele monopolist.NPOrgaan 13 februari 2004 (57e jaargang, nr 7):

 

Rekenaar, een gratis rekenprogramma voor de verenigingen?

Een bescheiden optrekje
Op weg naar Jack Janssen, de man achter het nieuwe rekenprogramma dat op de Nationale Manifestatie in Rosmalen gratis werd aangeboden, voor verenigingen die het nog niet gebruiken, kwamen steeds dezelfde vragen bij mij boven.
Wat bezielt een professionele software ontwikkelaar om te willen gaan programmeren voor de duivensport? Hij was mij, maar kennelijk ook anderen al opgevallen op de beurs, reden waarom het NPOrgaan er een rapportage aan wilde wijden. Rekenaar van Venira, een compleet alles-in-één softwarepakket voor verenigingen en rekenaars. Die slogan spat er als eerste uit als je op de internetsite van Rekenaar kijkt.
Onwillekeurig dacht ik terecht te komen bij een grote villa met oprijlaan en automatisch sluitende hekwerken. Maar niets van dat alles. Jack woont met zijn vrouw en kinderen in een onopvallende woning aan de rand van Sprang-Capelle. Nog meer bekroop mij de waarom vraag. Als hij al geen ‘man in bonum’ was, die het zich kan veroorloven geld weg te geven, wat was het dan dat hem bewoog zijn focus te richten op de duivensport.

Het brandde op m’n lippen
U neemt het mij niet kwalijk dat ik met die vraag quasi in huis plofte. Jack is een rustig en bescheiden persoon die blijft glimlachen bij al mijn vragen en het valt me op dat al zijn antwoorden goed doordacht zijn en bijna mathematisch helder geformuleerd. Misschien heb je ‘dat gestructureerde’ wel nodig om je te onderscheiden als programmeur. Misschien is dat wel de eerste vereiste om zo’n vak te kiezen, dacht ik bij mezelf.
Er komt een heel ander antwoord dan ik verwachtte. Jack heeft zelf helemaal niets met duivensport. Hij is programmeur van huis uit en zeker niet de eerste de beste. Hij heeft een tijd lang voor verschillende bedrijven gewerkt en vervolgens gekozen voor de vrijheid. De 'relatieve vrijheid' voegt hij er snel aan toe, van zelfstandig ondernemer. Op dit moment doet hij veel voor een van de grootste banken in Nederland maar hij werd ook al ingehuurd voor de ontwikkeling van software voor duikboten van de Koninklijke Marine. Jack’s schoonvader is eigenlijk de oorzaak van de nieuwe ‘hobby’. Hij heeft duiven en de wederkerende opmerkingen ‘dat de uitslag weer een keer niet klopte’ ontlokte Jack wel eens de uitspraak dat zo’n duivenprogramma toch niet zo moeilijk kon zijn?

Toch iets lastiger dan aanvankelijk gedacht
Een programmaatje waarmee je de uitslagen correct berekent was natuurlijk zo gemaakt. En het oogde zo begrijpelijk dat iedereen er intuïtief mee aan de slag kon. Maar het succes bleef niet beperkt tot de vereniging van schoonpappa. Een paar verenigingen in de buurt hadden er ook wel belangstelling voor, vertelt Jack. En dan wordt het lastig. Het programmeren? Nee. De enorme hoeveelheid wensen die mensen kunnen hebben. Met betrekking tot kampioenschappen, verbanden waarin gespeeld wordt, wensen met betrekking tot het samenvoegen van uitslagen met andere verenigingen, functionaliteit hier en daar, het houdt maar niet op. En op de eerste stappen bij de Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging volgde de ZLU, de Fondclub Noord Holland, diverse samenspelen in het Brabantse enzovoort enzovoort. Zonder reclame, zonder grote campagnes, puur gebaseerd op kwaliteit. Als je in staat bent in te spelen op de wensen van de ZLU, rekening houdende met een scala van verschillende poulesystemen, niet alleen in Nederland maar ook in de ons aangrenzende landen dan staat er natuurlijk een ontzettend flexibel product? Jack glimlacht een beetje. Over zichzelf praten gaat hem duidelijk minder makkelijk af dan programmeren.

Wat maakt Rekenaar nou zo bijzonder ?
Jack, ik geloof best dat Rekenaar een prima programma is, met een hoop bedieningsgemak, geschikt voor de individuele vereniging maar ook voor samenspelen en uitrekenaars, kortom het neusje van de zalm. Maar waarom geef je het dan gratis weg? De gefronste wenkbrauwen vertellen me dat deze vraag niet hoog scoort op de intelligentieladder maar Jack legt geduldig uit dat hij eerst gekeken heeft wat er zoal op de markt was. En daar werd jij als ‘vakman’ niet erg vrolijk van? Inderdaad niet. Programma’s die ‘eruit klappen’ waardoor je van voor af aan mag beginnen. Slecht programmeerwerk en zeker niet flexibel. Maar de markt is er wel mee vergeven. Er zijn een aantal bedrijven die al jaren de duivenmarkt bedienen en die geen enkele concurrentie te duchten hadden. En als je geen concurrenten hebt kun je maken wat je wilt, aanpassen wanneer het jou uitkomt en de prijs bepalen die je zelf in je hoofd hebt. Naar die markt heb ik een signaal willen geven. En er zijn een aantal zaken die in het oog springen. Rekenaar bevat alles wat een vereniging nodig heeft. Waar voorheen aparte programma’s werden gebruikt voor uitslagen, elektronische constateersystemen, kampioenschappen en kasboek, werken de gebruikers nu met één programma. Geen ergernis meer over het omslachtige, tijdrovende en foutgevoelige overzetten van gegevens van het ene krakkemikkige programmaatje naar het andere verouderde pakketje. Alles onder één modern, betrouwbaar en uiterst gebruiksvriendelijk dak. En als ik dan een berichtje krijg van een nieuwe enthousiaste gebruiker die meldt dat alles met Rekenaar twee keer zo snel gaat als met hun oude software dan ben ik weer tevreden." Heel even meende ik te zien dat Jack’s mondhoeken voldaan omhoog krulden.

Duivenliefhebbers en computers?
Duivenliefhebbers houden van duiven maar niet van computers. Of de bestuurders in de vereniging veel of weinig werk hebben houdt de gemiddelde liefhebber evenmin wakker en of men als vereniging niet teveel betaalt voor slecht programmeerwerk? Wie maakt er zich druk om. "We hebben te maken met een zeer behoudende markt. Velen zijn als de dood zo bang voor iets nieuws en houden angstvallig vast aan hetgeen ze al gebruiken met alle nadelen van dien. Dus ik wist dat ik met een stunt moest komen om de rekenaars te laten beseffen dat er een echt alternatief is voor de gevestigde namen. Daarom krijgen de mensen het bij mij gratis. Mogen ze het een jaar lang gebruiken en zelf overtuigd raken dat het makkelijker is, betrouwbaarder en sneller. Als ik ze vervolgens overtuigd heb, met kwaliteit, niet met woorden", gaat Jack verder, "dan hoeven ze het pas in 2005 aan te schaffen. Op die manier sparen ze in veel gevallen toch 50 euro die ze elders kwijt zouden zijn voor hun update in het lopende jaar. Maar denk nou niet weer dat dit een glad praatje is. Ik wil goedkoper blijven dan de concurrent. Ook volgend jaar en de jaren daarna. Want ik wil de boel wakker schudden. Met het meest complete programma dat op de markt is. Men kan er dus alleen maar op vooruit gaan." Ik moet eerlijk bekennen dat het hele verhaal oprecht klinkt en ik er weinig ‘haken en ogen’ aan kan ontdekken. Alsof hij mijn gedachten kan lezen, hoor ik Jack zeggen: "Wat kan er misgaan? Je gebruikt het een jaar. Ben je niet tevreden stap je weer over op je oude programma klaar. Ook in dat geval heb je een jaar lang geen onderhoudskosten, geen updatekosten, niets. Maar ik ben niet bang dat gebruikers weer terug gaan naar hun oude pakket. Degenen die eenmaal ervaren hebben hoe prettig het is om met Rekenaar te werken willen niet anders meer!". De overtuiging klinkt niet alleen door in zijn woorden maar is ook op zijn gezicht te lezen. Hij kent z’n pappenheimers.

Waar zit nou de adder onder ’t gras?
"Er zit geen adder onder ’t gras. Het is een uniek pakket dat ik op deze manier beschikbaar wil stellen aan heel duivenminnend Nederland. Als ik m’n boterham moest verdienen aan de duivensport dan zou ik vlug stoppen. Waar het mij om gaat is dat ik me erger aan monopolisten en slecht programmeerwerk. Ik sta dus ook voor mijn product. M’n site en de helpdesk zijn altijd bereikbaar voor suggesties, verbeteringen worden heel snel doorgevoerd en iedere gebruiker kan de update’s zo downloaden via internet".
Je maakt dus ook gebruik van de verbeteringen die elders aangedragen worden of de foutjes die anderen ontdekt hebben?
"Jazeker, maar in de jaren tussen 1998 en nu is het programma zo uitvoerig uitgeprobeerd, zo vaak intensief getest dat er weinig fouten en verbeteringen meer aangedragen kunnen worden. Met name door snel in te spelen op de wensen van gebruikers, aanpassingen vaak in dezelfde week al door te voeren, met name door die houding heb ik mensen ook aangemoedigd om met hun suggesties te komen en staat er nu een compleet en volwaardig product. Ook aan de uitwisseling van gegevens tussen verenigingen en rekencentra is gedacht. Nieuwe gebruikers hoeven daarbij niet bang te zijn voor problemen. De door de NPO opgestelde Universele Digitale Poulebrief staat garant voor perfecte overdracht van alle wedvluchtgegevens ook als het communicatie tussen verschillende programma’s betreft."
Jack’s gezicht blijft vriendelijk maar aan de manier waarop hij nu z’n antwoord verder aanvult, aan de gedrevenheid waarop, doet mij veronderstellen dat ik hem toch enigszins geraakt heb. Het is ook een domme opmerking en ze getuigt van een massa vooroordelen richting de computerwereld. "Het is een NPO goedgekeurd programma," gaat Jack verder. "Alle aanpassingen voor dit jaar, inclusief de omrekening met nieuwe coördinaten, alles zit erin. U kunt zelfs de kosten sparen van nieuwe afstandkaartjes per liefhebber. In Rekenaar print je ze zo uit!"

Referenties
Op de site www.venira.nl staan voldoende reacties van mensen die het programma al jaren gebruiken en er erg tevreden over zijn. En o ja, daar kan men ook gratis, voor het hele seizoen 2004 het programma downloaden. Maar voor verenigingen die dat lastig vinden; Jack is ook bereid het programma op cd-rom gebrand uit te delen, op een van de vele informatieavonden die hij momenteel verspreid over het hele land geeft. Ook gratis? "Jawel, zelfs de cd-rom is voor mijn rekening", bromt Jack. "Ik heb liever dat ik een aantal verenigingen help met een programma dat werkelijk werkt en doet wat het moet doen, dan dat ik een stapeltje cd-rom’s thuis op de plank heb liggen."
Op de terugweg ben ik in gedachten al het artikel aan het schrijven. Me bekruipt toch het gevoel dat ik mijn vragen, zeker hier en daar met wat achterdocht gesteld heb. En daar is geen enkele reden toe. Dat is puur gebaseerd op vooroordelen denk ik hardop. En die zijn ook... gratis.ZLU Periodiek 2003 (jaargang 20, uitgave 1):

 

Ervaringen van een inkorfcentrum met ZLU-Rekenaar

Dit seizoen is door een groot aantal inkorfcentra gebruik gemaakt van wedvluchtsoftware die door de Z.L.U. beschikbaar is gesteld. Zij zijn kosteloos voorzien van ZLU-Rekenaar. Dit is een speciaal voor de Z.L.U. ontwikkelde versie van het universele alles-in-één Windows-programma Venira Rekenaar. Hiermee kunnen alle gegevens die gepaard gaan met de wedvluchten van de Z.L.U. zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerkt worden. Uiteraard wordt hierbij volledig rekening gehouden met alle aanvullende regels van de Z.L.U.-vluchten. Voor bijna alle deelnemende inkorfcentra was het volledig nieuw om met deze software te werken. Vanzelfsprekend waren de betrokkenen erg benieuwd naar de ervaringen die het afgelopen seizoen zijn opgedaan. We spraken met Teunis Roelofsen van PV De Lingebode uit Zetten op de Midden-Betuwe en vroegen hem hoe ZLU-Rekenaar bevallen is. Het woord is aan Teunis:

"Ons is het goed bevallen. Ik heb het ook in de club geroepen. In principe zijn er bij ons maar twee die met ZLU-Rekenaar werken. Da's om te beginnen mijn vrouw Karina. Zij heeft het thuis op de PC gezet, gewoon mee aan het stoeien gegaan en dat werkte perfect. De hele invoer van alle vluchten is door haar gedaan. Ik help een klein beetje mee met mailen en zo. Voornamelijk werk ik achter bij het inkorven, het elektronisch gebeuren en zo. Eigenlijk doet mijn vrouw het dus alleen.

Wij verzorgen al jaren het ZLU-inkorven en korven ook als nationaal inkorfcentrum alle vluchten in. Met de MSB-box van Unikon kunnen we alle constateersystemen aan. De liefhebbers met elektronische constateersystemen vragen we om op niveau veertien het aantal duiven in te vullen. De jongens die ZLU inkorven die doen dat ook gewoon. Dan kunnen wij dat zo inlezen. Anders moet je al die duiven handmatig in gaan zitten voeren. Dat zou natuurlijk onzin zijn.

We hebben alle wedvluchtgegevens volledig ingevoerd compleet met vleugelmerk, controletijd en noem maar op. Da's wel even werk maar er vallen ook liefhebbers door de mand die bijvoorbeeld te laat geconstateerd hadden. Dat is ook een keer gebeurd. Maar het programma is wel goed ontwikkeld zodat je alle gegevens vlot en goed kwijt kan zoals meerdere klokken. Sommige liefhebbers hebben namelijk diverse klokken nodig gehad om één duif te constateren.

Als alles dan ingebracht was verstuurden we per e-mail de gegevens naar de ZLU. Dat werkte perfect. Alleen de eerste keer moesten we een beetje puzzelen want dan weet je er nog niets van. Maar, en dat vind ik het mooie ervan, als je dan iets niet goed doet of niet ingevuld hebt, dan geeft het programma een melding. Dan verander je het even en hoppatee daar gaat die. Dan wordt automatisch e-mail opgestart en het UDP-bestand wordt verzonden. Allemaal perfect geregeld. Dit deden we zowel direct na het inkorven als na afloop van de vlucht.

Wij zijn er echt intensief mee bezig. Er zitten wel een heleboel mogelijkheden en opties in het programma die we helemaal niet gebruiken zoals de vliegkas. Maar wel die verzamelstaat. Je hebt gelijk een telling van de duiven. Je kunt alles gelijk controleren. Vroeger zaten we aan het eind van de rit, 's avonds om een uur of twaalf, al die lijsten op te tellen om te kijken of alle centjes klopten. Dat is nu niet meer nodig. Die kloppen nu in één keer perfect, als je het maar goed ingevoerd hebt.

Problemen? We hadden het het afgelopen seizoen een keer. Er was een slimmerik die moest een kratje bier pakken en die trok per ongeluk gelijk de stekker van de computer er mee uit. Daar werd ik toch niet vrolijk van. Dan moet je wel weer van voren af aan beginnen. Het zat tegen, maar zulke dingen kunnen altijd gebeuren. Afgezien daarvan, want dat zijn maar kleinigheden natuurlijk, kunnen wij goed uit de voeten met het programma.

Wij hebben de service als zeer positief ervaren. Ik heb gedurende het seizoen diverse keren met de helpdesk gebeld. Als ik bel dan wordt het echt perfect geregeld. In het begin was er iets, ik weet al niet meer wat. Daar heb ik over gebeld en da's allemaal opgelost. Goeie updates, informatie via e-mail, noem het allemaal maar op. Die service berichten via e-mail vind ik geweldig. Ik vind het positief dat je, als er updates zijn, en die waren er regelmatig tijdens het seizoen, een update-berichtje krijgt. Je leest toch iedere week je e-mail eventjes. Als er dan een update is dan ben je gelijk weer bij. Anders loop je achter de feiten aan of je hikt tegen problemen aan die inmiddels al verholpen zijn. Het ophalen van updates is goed gegaan. Een kwestie van klikken en het wordt automatisch uitgepakt. Heb ik ook geen problemen mee gehad. Alles ging goed.

Wij gebruiken Rekenaar nu puur voor de ZLU. Voor de eigen club gebruiken we andere software maar ik zal de laatste zijn die niet over wil naar Rekenaar. Als je ook andere niveaus gaat invullen, zoals niveau 1, 2, en 3 die wij normaal gebruiken, dan werkt het natuurlijk ook. De uitslagen zien er perfect uit. De punten worden bijgehouden. Dat zit er gewoon allemaal in. Wij hebben ook zelf een middag georganiseerd om onze ZLU-kampioenen te huldigen. Daarvoor hadden we een eigen kampioenschapoverzicht met ZLU-Rekenaar bijgehouden. Dat ging prima.

Ik vind ook dat de nieuwe papieren constatageformulieren goed ontwikkeld zijn. Vroeger zat je met een heleboel lijsten voor je. Nu heb je één lijst. Die gaat naar mijn vrouw en dan roept zij het vanzelf wel als er iets niet goed is. Want als er bijvoorbeeld een tijd op staat die niet kan kloppen dan hangt die Rekenaar direkt aan de bel hoor."

 

Home | Producten