Software voor de Duivensport

 

Historie

Op verzoek van de Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging is in 1998 de eerste versie van Rekenaar ontwikkeld, toen alleen als rekenprogramma. De jaren daarna is langzamerhand de functionaliteit uitgebreid.

In 2001 kwam Rekenaar voor het eerst voor algemeen gebruik beschikbaar op de Nederlandse markt. Zonder uitgebreide reclamecampagnes is dit product via deze website aangeboden. Hoewel de functionaliteit aan het begin van het seizoen nog beperkt was toonden vele verenigingen interesse en zijn Rekenaar gaan gebruiken. Gedurende het seizoen zijn diverse updates uitgebracht die niet alleen verbeteringen bevatten maar vooral ook uitbreidingen met betrekking tot de elektronische constateersystemen. Mede dankzij de vele op- en aanmerkingen van gezond kritische gebruikers en de medewerking van de fabrikanten en leveranciers van constateersystemen is Rekenaar gedurende het seizoen 2001 gegroeid tot een compleet wedvluchtpakket dat alle elektronische constateersystemen ondersteunt.

In 2002 is de populariteit verder toegenomen. Rekenaar werd officieel toegelaten door de N.P.O. Een belangrijke nieuwe gebruiker was de Zuid Limburgse Unie (Z.L.U.) Niet alleen de inkorflokalen maar ook het rekencentrum van de Z.L.U. werden voorzien van Rekenaar om de gegevens van duizenden deelnemende liefhebbers en tienduizenden poulebrieven en duiven geautomatiseerd te verwerken. Hierdoor is de Z.L.U. in staat geweest om de snelheid en betrouwbaarheid van het tot stand komen van de uitslagen belangrijk te verbeteren.

De jaren vanaf 2003 tot nu brachten veel nieuwe gebruikers. Talloze verenigingen en vele rekencentra waar onder Fondclub Noord Holland, Super Fondclub GOU, RCC - Roosendaalse Concours Combinatie, CC Berg en Dal, Fond Union Twente en CC Eindhoven zijn overgestapt op Rekenaar. In goed overleg is ingespeeld op de wensen en eisen van alle betrokkenen zodat zowel de lokalen als de rekencentra Rekenaar op de gewenste wijze konden gebruiken ter ondersteuning van de wedvluchtadministratie. Tevens verzorgde Venira uitslagen en kampioensoverzichten voor o.a. Fondvrienden Noord-Limburg, Stichting Marathon-Noord en Fondclub Midden-Limburg. In 2006 en 2008 is er veel te doen geweest over de nieuwe neutralisatieregelingen.

Langs deze weg willen wij alle gebruikers en leveranciers hartelijk danken voor het vertrouwen in Rekenaar zoals dat de afgelopen jaren getoond is.

Bij dit succes laten wij het echter niet. Voor de komende tijd hebben wij wederom een aantal uitbreidingen gepland. Kortom, wij zitten niet stil. Wij blijven alles in het werk stellen om zoveel mogelijk de gewenste functionaliteit te bieden, zodat alle gebruikers tevreden zijn en blijven over Rekenaar. Mocht je nog wensen hebben of andere op- en aanmerkingen dan horen wij dit graag. Stuur een e-mailtje naar info@venira.nl.

 

Home | Producten